Avís Legal

Condicions de Servei

Aquestes Condicions de Servei regulen l’adquisició a través del lloc web www.hortdencliment.es, per part dels clients de l’Hort d’en Climent (en endavant “clients”) a l’empresa l’Hort d’en Climent d’acord amb les dades fiscals indicades a continuació (en endavant “l’Hort d’en Climent”).

 

Les dades fiscals de l’Hort d’en Climent són:

Climent Rodríguez Campos

C/ Santa Llúcia, 68

17220 Sant Feliu de Guíxols

NIF 40530088V

 

Per comprar via web cal que el client es registri com a usuari del portal l’Hort d’en Climent i accepti les Condicions de Servei. Aquesta acceptació significa l’acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de condicions de servei en el moment d’accés al web. En cas de no acceptar-les, cal clicar a Cancel·lar i abandonar el procés de compra.

Al local situat al C/ Sant Joan,26 17220 Sant Feliu de Guíxols, hi ha Fulls Oficials de Reclamació a disposició dels clients.

 

Naturalesa de la botiga virtual

La botiga es destina a consumidors finals i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client està legalment autoritzat per actuar, i sempre dins de l’àmbit d’activitats del servei de compra.

Queda expressament prohibida la revenda dels productes adquirits a la nostra botiga virtual.

El client declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient, i accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés a la botiga virtual i la seva utilització estan sota la seva responsabilitat.

L’Hort d’en Climent es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la botiga virtual, així com a suspendre temporalment o definitiva el seu accés.

 

Operativa de la botiga virtual

 

Registrar-se

Quan el client accedeix per primera vegada al web, i abans de poder ultimar el procés de compra, cal que es registri emplenant el formulari de registre. Rebrà per email el seu nom d’usuari i contrasenya per a futures compres. El client és l’únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de les seves claus d’accés.

El client pot modificar les seves dades en tot moment a través de l’opció Modificar Perfil o per telèfon trucant al 972328565. També pot activar o desactivar la possibilitat de rebre emails informatius.

Preus i assortiment de productes

Els productes oferts són en la seva totalitat pertanyents a l’agricultura i ramaderia ecològiques, amb els avals pertinents d’acord amb el Reglament (CE) 834/2007 de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetat de productes ecològics. La certificació pels productes produïts a Catalunya correspon al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Si algun producte no està certificat, s’indica de forma clara.

La botiga virtual està dividida en diverses categories. Accedint a cadascuna d’elles es pot seleccionar els corresponents productes i la quantitat que es desitja comprar, a més d’informació sobre els mateixos: característiques, preus, foto. Els preus inclouen l’IVA corresponent.

El preu aplicable és el vigent en el moment de fer la compra, independentment de que posteriorment s’hagi modificat. Així mateix, les ofertes aplicables són les que estan activades i publicitades en el moment d’efectuar la compra.

L’Hort d’en Climent disposa dels productes que ofereix, però per circumstàncies puntuals pot no disposar d’un producte o de la quantitat suficient. En tal cas optarà per augmentar la quantitat d’altres productes demanats, si aquesta opció és raonable, o per servir sols els productes disponibles, deixant de facturar els que no se serveixin.

L’Hort d’en Climent informa que les fotografies publicades al web són a títol descriptiu, però que el producte rebut pot variar significativament respecte les imatges que apareixen al web.

 

Comanda

El web permet accedir ràpidament a les diverses categories i afegir productes a la cistella de la compra, podent el client processar la comanda en el moment que ho desitgi. Si teniu qualsevol dubte us podeu posar en contacte trucant al telèfon 872027806, en horari de dimarts a dissabte, de 9 a 13 i de 17,30 a 20:00 hores.

La comanda mínima ha de ser de 25 €, excloses les despeses de transport.

 

Transport i lliurament

El client pot optar per rebre la comanda a domicili, amb un cost de:

Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, Santa Cristina d’Aro, Calonge, Sant Antoni de Calonge i Palamós: 4,95 €

Llagostera, Cassà de la Selva, Caldes de Malavella i Girona: 4,95 €

Agullana i La Jonquera: 4,95 €

Per altres poblacions: consultar

O bé pot recollir-la al local de l’Hort d’en Climent, sense cap recàrrec.

El transport s’efectua de forma que els aliments es mantinguin en condicions adequades.

 

 

 

Zones de repartiment

L’Hort d’en Climent distribueix a les poblacions de Sant Feliu de Guíxols, Casterll-Platja d’Aro i S’Agaró, Santa Cristina d’Aro, Calonge, Sant Antoni de Calonge, Palamós, Llagostera, Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Girona, Agullana i La Jonquera.

 

Devolucions

Segons el disposat a l’article 4 del Reial Decret 1906/99, de 17 de desembre, el client disposarà d′un termini de fins a 7 dies hàbils per tal de resoldre el contracte, ja sigui per reclamacions o devolucions, sense penalització alguna al seu càrrec. Pels productes peribles, aquest dret de devolució es limita a un màxim de 24 hores a comptar des del lliurament o la recollida de la compra. Tots aquests drets podran ser exercits, sense perjudici d′allò establert a la llei 23/2003 de 10 de juliol, de garantia en la venda dels béns de consum.

 

Facturació i formes de pagament

La comanda es lliura amb un albarà valorat. Si el client desitja disposar de factura, cal que ho sol·liciti expressament.

Hi ha 2 formes de pagament: contrarreembolsament i per targeta de dèbit/crèdit.

En el primer cas es paga al moment de la recollida o entrega a domicili. A domicili sols es cobra en efectiu. Al local també es pot pagar amb targeta.

En el segon cas el pagament es fa a través de passarel·la virtual amb el TPV del banc, amb la qual cosa les dades de la targeta són encriptades de forma segura i en cap cas l’Hort d’en Climent té accés a les mateixes.

De forma general, i explícitament per a pagaments amb targeta, l’Hort d’en Climent es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, la següent activitat també està prohibida explícitament: Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

 

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per www.hortdencliment.es estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i són titularitat exclussiva de l’Hort d’en Climent. La propietat intel·lectual inclou el web amb tots els continguts, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la programació.

 

Responsabilitats

La responsabilitat civil de l’Hort d’en Climent pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos. L’usuari o consumidor renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a l’Hort d’en Climent per qualsevol concepte en cas d’insatisfacció amb els productes adquirits a la botiga virtual, o amb les fallades en l’accés al lloc web, incloent pèrdues de dades i altra informació que existís a l’ordinador o xarxa de l’usuari en el moment d’accedir a www.hortdencliment.es.

La informació sobre els productes és a títol informatiu. En cap cas l’Hort d’en Climent assumeix responsabilitat legal sobre dita informació, facilitada pels propis productors.

L’Hort d’en Climent tampoc es fa responsable del contingut dels enllaços a altres llocs webs dels que no en sigui titular, i que no pot controlar.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions de Servei es regeixen de conformitat amb la legislació vigent.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions de Servei, tant el client, com l’Hort d’en Climent, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Sant Feliu de Guíxols.

 

Política de privacitat

 

L’Hort d’en Climent es compromet a protegir les dades personals dels clients de la botiga virtual, d’acord als terminis establerts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Un cop el client hagi emplenat el formulari amb les seves dades, l’Hort d’en Climent les incorpora als seus fitxers i n’és responsable legalment.

 

El client ha d’emplenar totes les dades que figuren com obligatories al formulari de registre, per tal que l’Hort d’en Climent pugui prestar-li els serveis oferts al web. El client es compromet a subministrar informació verdadera i completa i a mantenir-la actualitzada.

 

L’Hort d’en Climent utilitzarà les dades amb les finalitats següents: prestar-li els serveis contractats, i fer-li arribar informació comercial respecte a productes i ofertes que l’Hort d’en Climent estimi que poden ser del seu interès.

 

El client pot accedir a les seves dades personals, rectificar-les i cancel·lar-les, en els terminis establerts a la LOPD. Per a la seva comoditat, podrà exercir aquests drets per correu electrònic a l’adreça hortdencliment@gmail.com, o per correu escrit adreçat a l’Hort d’en Climent, C/ Sant Joan, 26, 17220 Sant Feliu de Guíxols.